Möt landsskapsarkitekt Charlotte Lund

Domkyrkans varma sydvästvägg är många lundabors favoritplats. Här älskar också landskapsarkitekten Charlotte Lund att sitta och hennes gestaltning av Domkyrkoplatsen vill inge samma känsla.

Platsen runt Domkyrkan och Domkyrkoforum har som uppdrag att binda samman de sinsemellan helt olika byggnaderna. Samtidigt ska det vara en vacker och spännande plats med ett eget värde. Charlotte Lund fick ta hänsyn till historiska, kulturella och praktiska aspekter.
– Jag ville göra en gestaltning som är värdig den fantastiska katedralen. Domkyrkan har stor betydelse även för dem som inte ser sig som religiösa. Min utformning av området runt omkring ska vara lika enkel, avskalad och ljus som Domkyrkan är inuti.

Marken runt Domkyrkan hade tidigare ingen sammanhållen gestaltning utan bestod av olika delar. Kullerstensytan framför Domkyrkan var omöjlig att gå på och cyklister kom svischande ner för backen från Lundagård. Charlotte har lagt ner mycket tid på att analysera områdets höjdförhållanden och material. Vattenavrinning och belysning måste fungera, det gäller att följa alla riktlinjer och bestämmelser och se till så att gestaltningen passar in i det befintliga stadsrummet.
– Zettervalls trottoar, som plattan runt Domkyrkan kallas, har fått styra valet av granithällar. De är också lätta att gå på. Vi har anlagt trappor runt planen på Domkyrkans framsida för att det ska finnas en ordentlig plats att samlas på. Den som vill kan ställa sig på det lilla stenpodiet.

Tre månader tog det för Charlotte ta fram ett förslag på gestaltning av Domkyrkoplatsen. Därefter har bygghandlingar tagits fram av Charlotte och hennes medarbetare Viveca Sennmalm och Jannica Railo på Ateljé Landskap. Resultatet av allt förarbete har blivit ett torg som inbjuder till upptäcktsfärd och vandring. Stenarna av grå granit glittrar i solen. Siktlinjen från Klostergatan mot Liberiet blir fri och tanken är att människor på ett naturligt sätt ska landa på Domkyrkoplatsen, hjärtat i Lund. Du kan vandra in mot pilgrimskorset i labyrinten vid Liberiet, följa gatstenar i mässing som är utplacerade som ett stjärnfall in mot Domkyrkan, runda det lilla vattenspelet och känna på vattnet, för att till sist nå fram till sittbänkarna under magnoliaträden invid Domkyrkoforum.

– Jag har placerat sittplatser på ställen där du kan vända ansiktet mot solen och samtidigt njuta av anblicken av Domkyrkan eller Domkyrkoforum. Domkyrkan ska belysas på ett effektfullt och mjukt skimrande sätt, vilket gör den synligare i stadsbilden. Vid sittbänkarna under magnoliaträden ska vi ha ljusslingor. Sitter du där ska det kännas som om du svävar. Jag hoppas att Domkyrkoplatsen ska bli ett självklart område som människor vill använda.