Tro, liv & vetande – föreläsningar och samtal

Hösten 2018 bjuder vi in till sex tänkvärda och intressanta samtals- och föredragskvällar på onsdagar i Domkyrkoforum. Kvällarna är öppna för alla! Fri entré – insläpp från kl. 19.

Liv till låns – om hjärtbyte och nytt liv

Magnus Hedqvist, familjerådgivare, präst och hjärtpatient samt Katarina Hedqvist, anhörig och präst, om erfarenheter kring Magnus hjärtbyte, om oro, förtvivlan, hopp och nytt liv.
26 september kl 19.15. I samarbete med S:t Lukas

Scientism och frågan om vad liv är

Jonna Bornemark, filosofie doktor och författare till nyutkomna boken ”Det omätbaras renässans”. 3 oktober kl 19.15.

Helande sång

Ellinor Ingvar-Henschen, musikterapeut och operasångerska, om erfarenheter av sång som terapeutiskt redskap inom bland annat barn- och ungdomspsykiatrin. Onsdag 10 oktober kl 19.15.
I samarbete med S:t Lukas

En ny gärningslära?

Ludvig Lindelöf, präst och komiker på Twitter, om vår tids krav på att leva och handla ”rätt”.
24 oktober kl 19.15.

Medan livet går förbi

Kerstin Heiling, psykolog, anhörig och ordförande i Riksförbundet för ME-patienter, om att drabbas av en sjukdom som ”inte finns” och att inte bli trodd.
(ME/CFS är en neurologisk sjukdom med långvarig utmattning och en rad andra symtom) Onsdag 14 november kl. 19.15.
I samarbete med S:t Lukas

Vetenskapens sekulära anakronismer

Bengt Kristensson Uggla, författare och professor, om myten om den oöverstigliga klyftan mellan vetenskap och religion.
Onsdag 28 november kl. 19.15.

Kontakt: Mats Nyberg, 046-718744, mats.e.nyberg@svenskakyrkan.se

VÄLKOMMEN!