Tro, liv & vetande – föreläsningar och samtal

I vår bjuder vi in till sex tänkvärda och intressanta samtals- och föredragskvällar på onsdagar kl. 19.15 i Domkyrkoforum. De första tre har tema ”Kan världarna mötas?” och de sista tre har fokus på själslig utveckling och läkning.

MELLAN KLAN OCH STAT

Per Brinkemo, 6 feb. En stor andel asylsökande kommer från miljöer baserade på klanstrukturer, till en av världens starkaste stater, med många myndigheter. Vad händer i mötet mellan klan och stat och har hederskultur något med religion att göra?

Per Brinkemo är journalist, författare och flitigt anlitad föreläsare för sin expertis inom området.

 

VAD ÄR HISTORIA BRA FÖR?

Helen Persson, 27 feb. Kan vi lära något av historien? Behöver vi historia? Till vad, i så fall? Vårt sätt att förmedla historia präglas alltid av vår samtid, och därför förändras historien hela tiden, menar Helen Persson.

Helen Persson är fil. dr. i historia och utbildare för blivande lärare.

 

FRÅN ESS TILL DOMKYRKAN

Mats Lindroos, 20 mars. Om naturvetenskap, partikelfysik och -forskning – och om kyrka och tro. Kan de båda världarna mötas?

Mats Lindroos är kärnfysiker och professor, expert från partikelacceleratorn CERN i Schweiz/Frankrike och nu verksam på ESS.

 

DET SOM VÄXER

27 mars. Litet bokcafé med Clara Bolmsjö, socionom, aktuell med diktsamlingen ”Jordkropp” och Åke Lasson, kirurg och författare, aktuell med romanerna ”Blicken” och ”Cassandra”.

(Samarr. med S:t Lukas)

 

NÄR LIV STÅR PÅ SPEL

– att närma sig frågan om självmord.

3 april. Axel Carlberg, doktor i etik och samtalsledare inom psykiatrin i Region Skåne.

(Samarr. med S:t Lukas)

 

LÄNGTAN EFTER SPRÅK

24 april. Samtal med Anders Blomquist, präst, och Åsa Egnér, regissör och präst.

(Samarr. med S:t Lukas)

 

Kontakt: Mats Nyberg, 046-718744, mats.e.nyberg@svenskakyrkan.se

VÄLKOMMEN!