Gudstjänst & kristen tro

I 2000 år har det kristna budskapet förts vidare från generation till generation.  Lunds domkyrka har varit en mötesplats för människors andliga längtan sedan 1100-talet.

Men kristen tro är inget som var då. Det är något som i allra högsta grad är här och nu. Läs hur några vanliga Lundabor tänker kring kyrka och tro.


Flera gudstjänster varje dag

I Lunds domkyrka firas över 20 gudstjänster varje vecka med olika tilltal och inriktningar. Här kan du läsa schemat för en normalvecka i Domkyrkan.

Lämna ett förbönsämne

I alla gudstjänster ber vi en förbön, en bön för händelser, personer och sammanhang i vår omvärld. Påverka vad vi ska be för.

Ett rum att växa i

Men korset kring min hals har inte alltid hängt där, och ibland funderar jag på när, eller kanske hur, jag ”blev” kristen. Det var inte förrän jag som nyanländ student i Lund började utforska kyrkan, Jesus och Bibeln närmare, skriver Cathrine Bengtsson.