Ekumenisk dialog

Det historiska mötet med påven i Lund 31 oktober 2016 är frukten av 50 års ekumenisk dialog mellan lutheraner och katoliker.

Många berördes av den känsla av gemenskap som uppstod under gudstjänsten. Men hur fortsätter det ekumeniska arbetet i Lunds domkyrka? Vad gör vi idag och vad planerar vi framöver? Här har vi samlat en del av våra arrangemang som knyter an till ekumeniskt arbete.

Fem gemensamma löften
Om påvens besök och de fem gemensamma löften, fem ekumeniska imperativ, inför den fortsatta dialogen, kan du läsa här.

Ekumenisk vesper
I samband med det ekumeniska mötet och gudstjänsten i Domkyrkan den 31 oktober kom S:t Thomas katolska församling och Domkyrkoförsamlingen överens om att fortsätta att regelbundet be tillsammans i en gemensam vesper.
Läs mer om den gemensamma vespern här.

Ekumenisk lördag i Dominikanersystrarnas kloster i Rögle.
En dag för att fördjupa gemenskap mellan olika samfund genom att tillsammans läsa bibeln, samtala och be. Följ länken nedan för att läsa programmet: Program för ekumenisk lördag

Multifaith Chaplaincy i Lund är ett samarbetsavtal mellan Studentprästerna och representanter för judendom, islam, buddhism och olika kristna samfund. Läs mer här.