Ekumenisk dialog

Det historiska mötet med påven i Lund 31 oktober 2016 är frukten av 50 års ekumenisk dialog mellan lutheraner och katoliker.

Många berördes av den känsla av gemenskap som uppstod under gudstjänsten. Men hur fortsätter det ekumeniska arbetet i Lunds domkyrka? Vad gör vi idag och vad planerar vi framöver? Här har vi samlat en del av våra arrangemang som knyter an till ekumeniskt arbete.

Fem gemensamma löften
Om påvens besök och de fem gemensamma löften, fem ekumeniska imperativ, inför den fortsatta dialogen, kan du läsa här.

Ekumenisk vesper
I samband med det ekumeniska mötet och gudstjänsten i Domkyrkan den 31 oktober kom S:t Thomas katolska församling och Domkyrkoförsamlingen överens om att fortsätta att regelbundet be tillsammans i en gemensam vesper.
Läs mer om den gemensamma vespern här.

Gudstjänster med Filippi kristna förening i Lund
11 februari: Gudstjänst med efterföljande nattvardsgång
Officiant och predikant: Lars-Åke Nilsson, präst från Åsljunga, kaplan för ELM Syd

29 april: Gudstjänst med efterföljande nattvardsgång
Officiant och predikant: Mikael Lunnergård, präst i Kalmar
Arrangör för gudstjänsten: Kristna Föreningen Filippi
Arrangör för nattvardsgången: Nattvardsföreningen på Filippi i samverkan med Lunds domkyrkoförsamling

Katolska mässor i Lunds domkyrka

S:t Thomas katolska kyrka i Lund, kommer med start hösten 2018 att genomgå en större ombyggnad. Under byggperioden kommer församlingen att hålla mässor på söndagar i Lunds domkyrka. Läs mer om samarbetet här!

Multifaith Chaplaincy i Lund är ett samarbetsavtal mellan Studentprästerna och representanter för judendom, islam, buddhism och olika kristna samfund. Läs mer här.