Fasta gudstjänsttider

Inom Domkyrkans väggar finns flera mindre kyrkorum – även om vi inte tänker så vanligtvis. Vid något av kyrkans sex altare firas gudstjänst varje dag.

Nedan får du en överblick över gudstjänstlivet i Lunds domkyrka. Alla är varmt välkomna till Domkyrkans gudstjänster. I samband med gudstjänster med nattvard (”mässa”) används glutenfritt bröd och vid alla gudstjänster utom onsdagar kl. 18.30 och fredagar kl. 08.00 används avalkoholiserat nattvardsvin.

Under pågående coronapandemi är nattvardsutdelningen och fridshälsningen anpassade och gudstjänstschemat är förändrat. Se vårt kalendarium för detaljer!  Vi följer folkhälsomyndighetens avståndsrekommendationer och begränsar insläppet enligt gällande restriktioner.

Måndagar
08.00 Morgonbön Laudes i högkoret
Gudstjänsten är uppbyggd kring tidegärdens morgonbön laudes med växelsång mellan församling och gudstjänstledare.

12.00 Middagsbön i mittskeppet
En enkel nattvardsgudstjänst med mycket musik och en kort bibelläsning.

Tisdagar
08.00 Morgonmässa i dopkapellet
En nattvardsgudstjänst med psalmsång, bibelläsning och kort förkunnelse. Leds oftast av domkyrkokaplanen.

12.00 Middagsbön i mittskeppet
En kort, enkel, gudstjänst med bibelläsning, bön och orgelmusik.

Onsdagar
08.00 Morgonmässa i dopkapellet
Leds oftast av blivande präster från Lunds pastoralinstitut. Under sommaren firas morgonbön i kryptan.

09.00 Pilgrimsbön i kryptan
En enkel, ofta lekmannaledd, gudstjänst som bygger på växelläsning.

12.00 Middagsbön i mittskeppet
En kort, enkel, gudstjänst med bibelläsning, bön och orgelmusik.

18.00 Vesper i kryptan, Killans bönegård ansvarar.

18.30 Kvällsmässa i sjuarmade ljusstakens kapell (inställt tills vidare)
En nattvardsgudstjänst med psalmsång, bibelläsning och förkunnelse. Under den tid då Domkyrkans julkrubba respektive påsklandskap står uppställd firas gudstjänsten i kryptan.

Torsdagar
08.00 Morgonbön laudes i högkoret
Gudstjänsten är uppbyggd kring tidegärdens morgonbön, laudes, med växelsång mellan församling och gudstjänstledare.

09.00 Pilgrimsbön i kryptan
En enkel, ofta lekmannaledd, gudstjänst som bygger på växelläsning.

12.00 Middagsbön i mittskeppet
En enkel nattvardsgudstjänst med mycket musik och en kort bibelläsning.

18.30 Taizemässa i kryptan
Taizémässan har hämtat sin inspiration från det franska klostret Taizé med enkla sånger, bibelläsning, nattvard och tystnad. Gudstjänsten firas under terminstid, höst och vår.

Fredagar
08.00 Morgonmässa i högkoret
En nattvardsgudstjänst med psalmsång, bibelläsning och förkunnelse. Leds oftast av biskopen.

09.00 Pilgrimsbön i kryptan
En enkel, ofta lekmannaledd, gudstjänst som bygger på växelläsning.

12.00 Middagsbön i Mittskeppet
En kort, enkel, gudstjänst med bibelläsning, bön och orgelmusik.

15.30 PAUS – stillhet inför helgen i kryptan
En kort, enkel gudstjänst som bygger på växelläsning mellan församling och gudstjänstledare. Leds av Domkyrkoförsamlingens konfirmandledare.

Lördagar
10.00-10.30 Lördagskonsert
Varje lördag förmiddag bjuds det på högklassig musik, oftast på orgel, i Domkyrkan.

12.00 Eventuellt dopgudstjänst

13.00 Eventuellt dopgudstjänst

14.00 Eventuellt dopgudstjänst

15.30 Eventuellt vigselgudstjänst

Söndagar
11.00 Gudstjänst (sänds även digitalt på youtube.com/lundsdomkyrka)
Gudstjänsten på söndag förmiddag firas oftast i form av Högmässa, dvs. en gudstjänst med nattvard.

17.00 Gudstjänst – Holy communion service
Mässa på engelska firas.

Detta händer idag

onsdag 07 december

Tid Aktivitet Plats

Alla kalenderhändelser