Fasta gudstjänsttider

Inom Domkyrkans väggar finns flera mindre kyrkorum – även om vi inte tänker så vanligtvis. Vid något av kyrkans sex altare firas gudstjänst varje dag.

Nedan får du en överblick över gudstjänstlivet i Lunds domkyrka. Alla är varmt välkomna till Domkyrkans gudstjänster. I samband med gudstjänster med nattvard (“mässa”) används glutenfritt bröd och Vid alla gudstjänster utom onsdagar kl. 18.30 och fredagar kl. 08.00 används avalkoholiserat nattvardsvin.

OBS: Under pågående coronapandemi är nattvardsutdelningen och fridshälsningen anpassade. För samtliga gudstjänster och konserter gäller att maximalt 50 personer får visas i kyrkan samtidigt.

Gudstjänster sommaren 2020

Måndagar
08.00 Morgonbön Laudes i högkoret
Gudstjänsten är uppbyggd kring tidegärdens morgonbön laudes med växelsång mellan församling och gudstjänstledare.

12.00 Middagsbön i mittskeppet
En enkel nattvardsgudstjänst med mycket musik och en kort bibelläsning.

Tisdagar
08.00 Morgonmässa i dopkapellet
En nattvardsgudstjänst med psalmsång, bibelläsning och kort förkunnelse. Leds oftast av domkyrkokaplanen.

12.00 Middagsbön i mittskeppet
En kort, enkel, gudstjänst med bibelläsning, bön och orgelmusik.

Onsdagar
08.00 Morgonmässa i dopkapellet
Leds oftast av blivande präster från Lunds pastoralinstitut. Under sommaren firas morgonbön i kryptan.

09.00 Pilgrimsbön i kryptan
En enkel, ofta lekmannaledd, gudstjänst som bygger på växelläsning.

12.00 Middagsbön i mittskeppet
En kort, enkel, gudstjänst med bibelläsning, bön och orgelmusik.

18.00 Vesper i kryptan, Killans bönegård ansvarar.

18.30 Kvällsmässa i sjuarmade ljusstakens kapell
En nattvardsgudstjänst med psalmsång, bibelläsning och förkunnelse. Under den tid då Domkyrkans julkrubba respektive påsklandskap står uppställd firas gudstjänsten i kryptan.

Torsdagar
08.00 Morgonbön laudes i högkoret
Gudstjänsten är uppbyggd kring tidegärdens morgonbön laudes med växelsång mellan församling och gudstjänstledare.

09.00 Pilgrimsbön i kryptan
En enkel, ofta lekmannaledd, gudstjänst som bygger på växelläsning.

12.00 Middagsbön i mittskeppet
En enkel nattvardsgudstjänst med mycket musik och en kort bibelläsning.

18.30 Taizemässa i kryptan (Obs: endast under terminstid)
Taizémässan har hämtat sin inspiration från det franska klostret Taizé med enkla sånger, bibelläsning, nattvard och tystnad. Gudstjänsten firas under terminstid, höst och vår.

Fredagar
08.00 Morgonmässa i högkoret
En nattvardsgudstjänst med psalmsång, bibelläsning och förkunnelse. Leds oftast av biskopen.

09.00 Pilgrimsbön i kryptan
En enkel, ofta lekmannaledd, gudstjänst som bygger på växelläsning.

12.00 Middagsbön i Mittskeppet
En kort, enkel, gudstjänst med bibelläsning, bön och orgelmusik.

15.30 PAUS – stillhet inför helgen i kryptan (Obs: endast under terminstid)
PAUS – stillhet inför helgen är en kort, enkel gudstjänst som bygger på växelläsning mellan församling och gudstjänstledare. Leds av Domkyrkoförsamlingens konfirmandledare.

Lördagar
10.00-10.30 Lördagskonsert
Varje lördag förmiddag bjuds det på högklassig musik, oftast på orgel, i Domkyrkan.

12.00 Eventuellt dopgudstjänst

13.00 Eventuellt dopgudstjänst

14.00 Eventuellt dopgudstjänst

15.30 Eventuellt vigselgudstjänst

Söndagar
11.00 Gudstjänst
Gudstjänsten på söndag förmiddag firas oftast i form av Högmässa, dvs. en gudstjänst med nattvard.

17.00 Gudstjänst – Holy communion service
Klockan 17.00 firas mässa på engelska.

Detta händer idag

onsdag 21 oktober

Tid Aktivitet Plats

Alla kalenderhändelser