Fasta gudstjänsttider

Inom Domkyrkans väggar finns flera mindre kyrkorum – även om vi inte tänker så vanligtvis. Vid något av kyrkans sex altare firas gudstjänst varje dag.

Nedan får du en överblick över gudstjänstlivet i Lunds domkyrka. Alla är varmt välkomna till Domkyrkans gudstjänster. I samband med gudstjänster med nattvard (”mässa”) används glutenfritt bröd och Vid alla gudstjänster utom onsdagar kl. 18.30 och fredagar kl. 08.00 används avalkoholiserat nattvardsvin.

Måndagar
08.00 Morgonbön Laudes i högkoret
Gudstjänsten är uppbyggd kring tidegärdens morgonbön laudes med växelsång mellan församling och gudstjänstledare.

12.00 Middagsmässa i mittskeppet
En enkel nattvardsgudstjänst med mycket musik och en kort bibelläsning.

Tisdagar
08.00 Morgonmässa i dopkapellet
En nattvardsgudstjänst med psalmsång, bibelläsning och kort förkunnelse. Leds oftast av domkyrkokaplanen.

12.00 Middagsbön i mittskeppet
En kort, enkel, gudstjänst med bibelläsning, bön och orgelmusik.

Onsdagar
08.00 Morgonmässa i dopkapellet
Leds oftast av blivande präster från Lunds pastoralinstitut. Under sommaren firas morgonbön i kryptan.

09.00 Pilgrimsbön i kryptan
En enkel, ofta lekmannaledd, gudstjänst som bygger på växelläsning.

12.00 Middagsbön i mittskeppet
En kort, enkel, gudstjänst med bibelläsning, bön och orgelmusik.

18.00 Vesper i kryptan, Killans bönegård ansvarar.

18.30 Kvällsmässa i sjuarmade ljusstakens kapell
En nattvardsgudstjänst med psalmsång, bibelläsning och förkunnelse. Under den tid då Domkyrkans julkrubba respektive påsklandskap står uppställd firas gudstjänsten i kryptan.

Torsdagar
08.00 Morgonbön laudes i högkoret
Gudstjänsten är uppbyggd kring tidegärdens morgonbön laudes med växelsång mellan församling och gudstjänstledare.

09.00 Pilgrimsbön i kryptan
En enkel, ofta lekmannaledd, gudstjänst som bygger på växelläsning.

12.00 Middagsmässa i mittskeppet
En enkel nattvardsgudstjänst med mycket musik och en kort bibelläsning.

18.30 Taizemässa i kryptan
Taizémässan har hämtat sin inspiration från det franska klostret Taizé med enkla sånger, bibelläsning, nattvard och tystnad. Gudstjänsten firas under terminstid, höst och vår.

Fredagar
08.00 Morgonmässa i högkoret
En nattvardsgudstjänst med psalmsång, bibelläsning och förkunnelse. Leds oftast av biskopen.

09.00 Pilgrimsbön i kryptan
En enkel, ofta lekmannaledd, gudstjänst som bygger på växelläsning.

12.00 Middagsbön i Mittskeppet
En kort, enkel, gudstjänst med bibelläsning, bön och orgelmusik.

15.30 PAUS – stillhet inför helgen i kryptan
PAUS – stillhet inför helgen är en kort, enkel gudstjänst som bygger på växelläsning mellan församling och gudstjänstledare. Leds av Domkyrkoförsamlingens konfirmandledare.

Lördagar
10.00 Lördagskonsert
Varje lördag förmiddag bjuds det på högklassig musik, oftast på orgel, i Domkyrkan.

12.00 Eventuellt dopgudstjänst

13.00 Eventuellt dopgudstjänst

14.00 Eventuellt dopgudstjänst

15.30 Eventuellt vigselgudstjänst

Söndagar
11.00 Gudstjänst
Gudstjänsten på söndag förmiddag firas oftast i form av Högmässa, dvs. en gudstjänst med nattvard.

17.00 Gudstjänst
Klockan 17.00 firas mässa på engelska.

19.00 Söndagskväll i katedralen
Söndagskväll i katedralen är en gudstjänst med kulturinslag som firas några gånger under terminstid, höst och vår.

Detta händer idag

torsdag 22 februari

Tid Aktivitet Plats
08:00 Laudes Lunds domkyrka
09:00 Pilgrimsbön Lunds domkyrka
10:00 Domkyrkoforum Domkyrkoforum
10:00 Sankt Laurentius – vägvisare till evangeliets skatter
11:15 Öppen visning för barn: Bland drakar och jättar i Domkyrkan Lunds domkyrka
11:45 Visning av det astronomiska uret Lunds domkyrka
12:00 Middagsmässa Lunds domkyrka
13:15 Glömda drakar i Domkyrkomuseet Lunds domkyrka
15:00 Domkyrkans astronomiska ur spelar Lunds domkyrka
18:30 Mässa med sånger från Taizé Lunds domkyrka

Alla kalenderhändelser