Att bli sänd genom dopet

Dopet är början på det kristna livet. Många döps som barn men även dop av vuxna är vanligt. Man behöver inte kunna och veta allt om Bibeln och Kyrkan vid dopet. Det viktiga är att man vill fördjupa sig i sin tro och lära känna Kristus.

Högt uppe i taket ovanför den stora dopfunten i Domkyrkan finns en bild som bara den kan se som vänder blicken uppåt och kisar genom takkronan. Där uppe i valvet svävar Jesu fötter, händer och hjärta. När ett barn lyfts in över dopfunten och när en vuxen själv böjer sig ner över vattnet för att döpas så finns hela tiden denna djupaste berättelse om dopet ovanför deras huvuden. Den som döps blir sänd att vara Jesu fötter, händer och hjärta i världen.

I dopet börjar vandringen med Kristus. I evangelierna berättas hur Jesus hela tiden vandrade omkring för att bota, upprätta och trösta människor. Han levde ett aktivt liv i världen. Men om och om igen drog han sig också undan ut i öknen eller upp på berget för att vara ensam med Gud. Han vandrade till templet varje stor högtid och levde av allt att döma också i en regelbunden daglig bön, så som varje from jude gjorde.

Sändningen och uppdraget varje kristen får i dopet är alltså dubbel. Vi blir sända att leva i en nära personlig relation till Gud i bön och stillhet och samtidigt till ett aktivt liv i världen där vi bjuds in att finnas till för våra medmänniskor.