Gymnasiearbetet

Vare sig du går ett högskoleförberedande- eller ett yrkesförberedande program så kan Domkyrkan var ett rum/plats för ett gymnasiearbete. Här ryms stora som små frågeställningar i alla gymnasieämnena – både praktiska och teoretiska.

 Välkommen att kontakta oss!

Ålder: Gymnasiet

Omfattning: Eleven kommer överens om tider med handledare och Domkyrkans berörda personal.

Tid: Under hela året.

Kontakta skolpedagogiska teamet:
Melissa Isla Venegas, 046-358878, melissa.islavenegas@svenskakyrkan.se
Josefin G Andersson, 046-358747, josefin.g.andersson@svenskakyrkan.se

Ur Gy11

Målen för gymnasiearbetet skiljer sig åt mellan yrkesprogrammen och de högskoleförberedande programmen. På yrkesprogrammen ska gymnasiearbetet visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. På de högskoleförberedande programmen ska gymnasiearbetet visa att eleven är förberedd för högskolestudier inom i första hand det område som programmet utbildar för.

Ur GY11 för Yrkesprorgram

”Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.”