Kalender

söndag 30 april

11:00 Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Jonas Persson
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Musiker: Robert Bennesh
Lunds kammarkör

Plats: Lunds domkyrka

12:30 Domkyrkoforum

12:30 Utställning på Väggen

Lotta Albertsson

Plats: Domkyrkoforum

13:00 Domkyrkans astronomiska ur spelar

15:00 Domkyrkans astronomiska ur spelar

17:00 Holy Communion Service

Plats: Domkyrkan, dopkapellet
Präst: Jan Kjellström
Musiker: Robert Bennesh

Plats: Lunds domkyrka

måndag 01 maj

08:00 Laudes

Plats: Domkyrkan, högkoret
Präst: Lena Sjöstrand

Plats: Lunds domkyrka

10:00 Domkyrkoforum

11:45 Visning av Domkyrkans astronomiska ur

12:00 Middagsmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Stefan Ekblad

Plats: Lunds domkyrka

15:00 Domkyrkans astronomiska ur spelar

tisdag 02 maj

08:00 Morgonmässa

Plats: Domkyrkan, dopkapellet
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Robert Bennesh

Plats: Lunds domkyrka