Aftonsång med Nordisk hymnologisk förening.

Plats: Domkyrkan, högkoret