Altarskåpet – utställning

Fotografier av Gunnar Menander