Andens vind över världen – Temamässa

Plats: Domkyrkoplatsen
Präst: Kerstin Hesslefors Persson
Präst: Lena Sjöstrand
Diakon: Maria Leijman