Andrum samtalskvällar kring kristen tro i fastan

Plats: Domkyrkoforum, Donatus
Ansvarig: Mats Nyberg
Är du nyfiken på kristen tro?
Vill du samtala med andra om tro, kyrkan och livet?

Välkommen till samtalsgruppen Andrum.
Är du inte döpt eller konfirmerad kan deltagande i
gruppen leda fram till dop eller konfirmation i Påsknattens
mässa i Domkyrkan.

Vi träffas i Domkyrkoforum under sex torsdagskvällar
kl 19–21, med start den 7 mars.

Anmälan senast den 28 februari.
Mats Nyberg, präst i Domkyrkoförsamlingen, är ansvarig
för gruppen. Kontakta honom för frågor och anmälan,
mats.e.nyberg@svenskakyrkan.se, 046 71 87 44.