Arkitektur – dans och andlighet

19.30 Tema Arkitektur, dans och andlighet.
”The Birch Grove”, Gabrielle Lansner, filmvisning
20.00 Panelsamtal med Cecilia Malmström-Olsson,danskritiker, Lena Sjöstrand adjunkt/präst i Lunds domkyrka,Karin Ekblom, arkitekt/präst, Emma Ribbing, dansare/