Barnvisning i kryptan

Tema: Gömda tecken
Om sten, stenhuggare och deras tecken
Välkommen till en visning i domkyrkans krypta
Ingen föranmälan. Samling inne i Domkyrkan,
Lämpligt för barn från 5 år och uppåt.
Gratis.