Bön för fred, solidaritet och mänskliga rättigheter

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Lena Sjöstrand