Den främmande masken – om människovärde och främlingsrädsla.

Ansvarig: Veronica Helm Andréasson
Jesper Svenbro, poet och ledamot i Svenska Akademien
Kväll i Serie Finn rum för samtal
Fri entré
Samarr. med S:t Lukas i Lund