Digital Invigningskonsert för Skånes Orgelveckor 2021

Robert Bennesh, orgel
Stråkensemble under ledning av Johan-Magnus Sjöberg
Lena Tove, konsertmästare

Konserten äger endast rum i digital form på YouTube