Domare, kungar och profeter

Ansvarig: Veronica Helm Andréasson
Möte med några av Gamla testamentets gestalter. Vad berättas om dem, vad tror de om Gud och livet, vilket är deras budskap idag?
Föredragshållare Veronica Helm Andréasson. Ingen föranmälan. Kaffe till självkostnadspris