DOMKYRKAN STÄNGD FÖR RUNDVANDRING HELA DAGEN P.G.A. DOKTORSPROMOTION.