Domkyrkan stänger /Cathedral Closes

Förberedelser och insläpp (med biljett) till ”Förklädd Gud”.
Lund Cathedral closes due to the afternoon concerts. Ticets can be bought by the entrance.