Domkyrkorådet i Lund

Höstens informationsträffar:
Vår domkyrka har en särställning bland landets alla katedraler
med en självständig stiftelseliknande position och stora tillgångar.
Domkyrkorådet är inget vanligt kyrkoråd …
Domkyrkokamrerare Mats Persson medverkar