Dopet – utställning på Väggen

Vad berättar dopfunten? Domkyrknas kommande dopfunt av Bianca Maria Barmen presenteras