Dopet. Utställning på Väggen

Vad berättar dopfunten?
Domkyrkans kommande dopfunt av Bianca Maria Barmen prsenteras