Ekumenisk gudstjänst

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Stefan Ekblad
Sångare från S:t Thomas katolska församling och från Domkyrkan under ledning av Maria Green och Stefan Ekblad.
Organist Susannah Carlsson.
Präster och medarbetare från båda församlingarna.