Ekumenisk gudstjänst

Plats: Domkyrkan, kryptan
Präst: Lisa Svensson
Vi sjunger Taizésånger och ber för enhet och fred.