Ekumenisk gudstjänst

Präst: Biskop Johan Tyrberg
Ekumenisk gudstjänst med anledning av reformationsjubileet