Ekumenisk vesper

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Musiker: Susannah Carlsson