En dag kring Mellanöstern

Ansvarig: Lena Sjöstrand
Kostnad: 200 kronor
Anmälan: Via http://sensus.se/kurser/mellanosterndag senast den 1 mars
Frågor: Kontakta Madeleine Anderberg, tel 0706 – 757930
Medverkande:
Vladislav Savic – fd Mellanösternkorrespondent för SR
Kjell Jonasson – mångårig utsänd av