Engelsk afton

Brittisk musik av bl.a. Howells, Stanford och Dove framförs av Masterkören från Musikhögskolan under ledning av Sara Hjort. Robert Bennesh medverkar som organist.