Föredrag: Ärkebiskop Birger Gunnersen. Lunds siste ärkebiskop?

Plats: Lunds domkyrka
Ansvarig: Anita Larsson
Lunds domkyrkas vänner inbjuder till föredrag
Ärkebiskop Birger Gunnersen. Lunds siste ärkebiskop?
Femhundra år sedan hans död 151, Anita Larsson, fil kand och kulturguide