Föreläsning

Ansvarig: Lena Sjöstrand
Consecrating the World: on Mundane Liturgical Theology. Den amerikanske liturgivetaren David Fegerberg föreläser.
Samarrangemang mellan Lunds domkyrkoförsamling och Centrum för teologi och religionsvetenskap, CTR.