Föreläsning: Gudstjänstlivet i Domkyrkan

Prof. Anders Piltz föreläser om gudstjänstlivet i domkyrkan under högmedeltiden
Ett arr. i projektet Domkyrkan 2023