Från Karlshamn till Lund

Ansvarig: Veronica Helm Andréasson
Föredrag av biskop Johan Tyrberg
Samlingen inleds med kaffe
Arr. Lunds domkyrkas vänner