Från smycke till stiftelse – stulen kräkla blir kväll om döden

Ansvarig: Lena Sjöstrand
Stiftelsen Baculus Deperditus – den förlorade kräklan bjuder in till en föreläsningskväll i Lunds domkyrka.
Stiftelsen Baculus Deperditus har till ändamål att årligen anordna en publik föreläsning.
2015 sker det för första gången.
Representanter för