Frihet – utställning på Väggen

Llotta Wästerlid Zmuda-Trzebiatowski