Frihet – utställning på Väggen

Lotta Wästerkid Zmuda- Trzebiatowski