Fru Görvel – en stark kvinna i skånsk historia

I år är det 500 år sedan fru Görvel Fadersdotter Sparre föddes. Hon är närvarande i domkyrkan med porträtt och gravsten.
Samling vid informationsdisken i Domkyrkan
Gratis