Gudstjänst vid Kristi kors tillsammans med katolska församlingen

Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Robert Bennesh
Ekumenisk gudstjänst tillsammans med S:t Thomas katolska församling