Har Europa förlorat sin själ?

Ansvarig: Veronica Helm Andréasson

Ett samtal mellan Elisabeth Gerle, professor i etik, Olle Kristenson, direktor för ekumenik på Sveriges kristna råd, och Martin Nihlgård, IM individuell människohjälp.
Samarr. med Förbundet Kristen humanism.