Högmässa

Präst: Lena Sjöstrand
Präst: Veronica Helm Andréasson
Musiker: Stefan Ekblad
Kör: Svanholm Singers
Kollekt tas upp till Diakonicentralen med inriktning barn och barnfamiljer