Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Jonas Persson
Präst: Lena Sjöstrand
Diakon: Sandra Lindqvist
Musiker: Robert Bennesh
Kollekt tas upp till Diakonicentralen
Ostrochorus