Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Lena Sjöstrand
Präst: Veronica Helm Andréasson
Musiker: Stefan Ekblad
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete
S:t Laurentii kammarkör
Soppa vid kyrkkaffet