Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Robert Bennesh
S:t Laurentiikammarkör