Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Jonas Persson
Präst: Veronica Helm Andréasson
Musiker: Stefan Ekblad
Kollekt tas upp till Killans Bönegård
Korallerna medverkar