Högmässa

Präst: Biskop Carl Axel Aurelius
Präst: Lena Sjöstrand
Diakon: Maria Leijman
Musiker: Tomas Willstedt
Biskop Carl Axel Aurelius predikar
Kör: Korinterna med dir. Kerstin Larsson
Kollekt tas upp till Den heliga Killans bönegård