Högmässa

Präst: Anna Alebo
Präst: Veronica Helm Andréasson
Musiker: Stefan Ekblad
Koralkören
Kollekt tas upp till Diakonicentralen med inriktning Barn i Start (nyanlända flyktingbarn).