Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Präst: Lena Sjöstrand
Diakon: Sandra Lindqvist
Musiker: Robert Bennesh
Kör: Svanholm Singers