Högmässa

Präst: Veronica Helm Andréasson
Präst: Lisa Vinsander
Musiker: Tomas Willstedt
Kollekt tas upp till Svenska bibelsällskapet.