Högmässa

Präst: Lena Sjöstrand
Präst: Jan Kjellström
Diakon: Maria Leijman
Musiker: Janåke Larson
Kollekt tas upp till Svenska Jerusalemsföreningen.