Högmässa

Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Präst: Jan Kjellström
Musiker: Stefan Ekblad
Kollekt tas upp till Hela människan
Västerleds församlings Ungdomskör
Dirigent, Carina Olofson